webinar register page

Webinar banner
Webinar om bergvarme og varmepumper - erfaringsutveksling fra energianlegg (IEA Annex 52)
For optimal drift av eksisterende energianlegg og bedre planlegging av nye, er utveksling av erfaring viktig. Dette seminaret presenterer hvorfor og hvordan bergvarme og varmepumper bidrar i det grønne skiftet. Her ligger det fortsatt et stort potensial for energieffektivisering og reduksjon av dagens forbruk av elektrisk energi til kjøling og varme i bygg, og med dette frigjøre elektrisk kraft til andre formål. Disse anleggene kan brukes til termisk energilagre mellom sesonger, og døgn, hvilket er viktig i en bærekraftig fremtid med energi fra fornybare kilder.

Tid: 17. November 1300-1530

Agenda:
13:00 – Introduksjon om koblingen av vårt arbeid til ENOVA og IEA 52-annexet med Kirsti Midtømme (NORCE). 5 min
13:10 – Det store bildet: Bergvarme og varmepumpens rolle i det grønne skiftet med Rolf Iver Mytting Hagemoen (NOVAP - Norsk Varmepumpeforening). 15 min.
13:30 – Bergvarmeanlegget ved Moholt studentby, Kiwi Dalgård, Sweco-bygget på Fantoft med Jørn Stene (COWI). 40 min.
14:15 – Livssyklusanalyse av bergvarmeannlegget ved Scandic Flesland med Vetle Kjær Risinggård (NORCE). 20 min.
14:40 – GeoTermosen på Fjell skole, Drammen med Randi K. Ramstad (NTNU/Asplan Viak). 20 min.
15:05 – Kalnes Energisentral, Sarpsborg med John Clauss (SINTEF). 20 min.

Webinaret er gratis og arrangeres av det norske IEA Annex52-teamet med støtte fra ENOVA i samarbeid Norsk Varmepumpeforening.

Vel møtt!

Nov 17, 2021 01:00 PM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Anders Nermoen.